مشخصات فنی و امکانات سامانه

امکانات ویژه اتوماسیون

انواع مكاتبات، مديريت آنها و مديريت پوشه ها و پيوست هاي فيزيكي
مديريت مراجعين، كاربران، شركاي تجاري و سطح دسترسي و ارتباط آنها با مكاتبات
مديريت ارجاعات و هامش هاي مكاتبات و سوابق آنها
تعريف نامحدود از دبيرخانه هاي مختلف در سيستم و كنترل دبيرخانه ها تحت يك دبيرخانه مركزي
تعريف اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از سازمان و نقش آنها در چارت سازماني
تعريف دپارتمان، گروه، كاربر و نقشهاي مختلف در سيستم و انتساب نقشها، گروهها و كاربران به يكديگر
امکان پاسخگويي به نياز زير سيستمهاي موجود درباره مكاتبات
امکان رفع كليه نيازهاي مكاتباتي درون و برون سازماني
امکان پشتيباني از مكاتبات و تعاملات غير رسمي درون سازماني
امکان طبقه بندی، شماره گذاری و ثبت نامه های به تفکیک در سازمان
امكان طبقه بندی انواع مكاتبات به تفکیک وارده، صادره، درون سازمانی، بخشنامه، اطلاعیه و اعلامیه
امكان تعريف انواع طبقه بندي مكاتبات
امكان تعريف انواع اولويت مكاتبات
امكان تعريف موضوعات كلاسيك مكاتبه نظير
امكان تعريف رسانه هاي ارسال/ دريافت مكاتبات
امكان تعريف انواع شرح رونوشت مكاتبات
امكان تعريف سازمانها و اشخاص طرف مكاتبه
امكان تعريف مسئولان سازمانها به همراه مشخصات فردي و سمت هريك
امكان تعريف نام و سمت مسئولان دستگاهها و اشخاص طرف مكاتبه در خارج از سازمان
امكان تعريف گروههاي طرف مكاتبه و تخصيص كاركنان يا واحدهاي سازماني به گروهها
امكان تعيين دليل شرح ارجاع نامه
امكان تعريف قالب شماره مكاتبات در هر دبيرخانه
امكان تعريف و مديريت اسناد سازماني
امکان پشتيباني از محيط هاي ويرايش رایج
امکان ثبت مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي
امکان تعريف نمودار سازماني بصورت درختي با اشراف سطوح بالا به پايين و تعريف سازمانهاي خارجي در ساختار درختي
امکان ثبت و نمايش ارجاعات و سوابق مكاتبه
امکان دريافت و ارسال فكس
امكان استفاده از قالبها و الگوهای مورد نیاز در سازمان
امکان ذخیره سازی و مشاهده تصوير مكاتبه
امکان بكارگيري امضاي الكترونيك
امكان درج پيوست های نامحدود براي نامه
امكان ايجاد فرمت دلخواه براي شماره بندي مكاتبات
امکان جستجو بر روي قسمتهاي مختلف از جمله محتوی مكاتبات
امکان انجام اقدامات لازم برروي يك دسته از مكاتبات
امکان تعيين مهلت انجام هر مرحله از كار
امكان گزارش گيري با محتوي و شروط اختياري
امكان ارتباط با ساير سيستم هاي يكپارچه
امکان استفاده از تقويم شخصي (مواردي كه شخص نياز به يادآوري دارد ذكر مي گردند)
امکان استفاده از تقويم سازماني (مواردي كه كل سازمان به يادآوري آن نياز دارند)
امكان تنظيم جلسات داخلي سازمان بعلاوه فعال كردن يادآوري براي اطلاع افراد دعوت شده در جلسه
امکان يادآوري موارد ثبت شده در تقويم شخصي و سازماني
امكان تنظيم ملاقات هاي خارج از سازمان بعلاوه هشدار درمورد سررسيد زمان ملاقات
امكان ثبت مكاتبات بدون شماره نظير درخواست هاي شخصي يا نامه هاي ارباب رجوع و دسترسي سريع به اين نامه ها در آينده
امکان بزرگ و كوچك كردن متن مكاتبات (Zoom-in, Zoom-out)
امکان معرفي كاربران سيستم و تعيين سطح دسترسي با توجه به رده مسئوليتي هر يك به صورت ساختار درختي
تعيين سطوع امنيتي براي كاربران
نمايش كاربران هر قسمت در همان فرم ساختار سازماني
جلوگيري از روشهاي كشف رمز كاربران
نصب سيستم روي گونه هاي مختلف ويندوز
قابليت كار در محيط شبكه
فشرده سازي مكاتبات حجيم هنگام ذخيره در بانك اطلاعات
تهیه نسخ پشتيبان از اطلاعات به صورت روزانه، هفتگي و ماهيانه و امكان زمان بندي بطور خودكار
استفاده از تكنيكهاي فشرده سازي براي كاهش حجم نسخه هاي پشتيبان
قابليت اتصال به انواع چاپگر، اسكنر و ساير دستگاه هاي جانبي
پيگيري سوابق مكاتبات با استفاده از اعمال فيلترهاي مورد نظر كاربر
تعريف ميزكار زیبا و کاربرپسند توسط كاربر به شكل دلخواه
ايجاد فاصله در شماره انديكاتور به دلايل خاص مورد نياز كاربر
اعلام مكاتبات تأخيري به صادر كنندگان و اقدام كنندگان
اعلان نامه‌هايي كه مهلت پاسخ گويي آنها فرارسيده است
كنترل سطوح دسترسي هریک از كاربران
راهنماي کامل و قابل جستجو (Searchable Help)
امکان استفاده از تالارگفتمان (Chat Room) و تعریف دسترسی به هر تالار
امکان ارسال پیام کوتاه (SMS)جهت هریک از فرآیندها برای کاربران مورد نظر

مطالب دیگر