درخواست دمو آنلاین یا آفلاین

مقدمه

مشاهده و بررسی کارایی نرم افزار بصورت آزمایشی را«دمو» مینامند. دموی رایگان نرم افزار اتوماسیون اداری، به کاربران کمک مینماید تابتوانند انتخاب مناسبی جهت خرید نرم افزار داشته باشند. جلسات دمو براساس سطح شرکت کنندگان میتواند بصورت مدیریتی ویا تخصصی برگزار گردد.

دموی (پرزنت، نمایش) رایگان نرم افزار اتوماسیون اداری،جزو لاینفکی ازفرایند فروش وبازارایابیست که پس ازبررسی وشناسایی نیاز اولیه مشتری انجام میپذیرد. در اینگونه جلسات که بصورت حضوری و یا آنلاین (روی بستر اینترنت) قابل برگزاریست، تمام تلاش کارشناسان براین است تابه کارکردهای مدیریتی و فنی اتوماسیون اداری ریسما اشاره وبه سوالات مشتریان بصورت کامل و صریح پاسخ داده شود.

همچنین پس از برگزاری جلسات دمو، در راستای شفافیت کار، هرلحظه که نیازبه دریافت مشاوره های تخصصی وفنی بیشتری داشته باشید، کارشناسان خبره ما آماده پاسخگویی به سوالات شما بصورت رایگان خواهند بود.

مطالب دیگر